Startsiden 
Welcome to Adobe GoLive 6
NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

Klubbløp 2019
Oppdatert 9. oktober 2019 kl. 20:33


VELKOMMEN
NMK Orkla har gleden av å invitere til klubbløp for
NMK Orkla og NMK Surnadal og Rindal
TILLEGGSREGLER FOR KLUBBLØP 19.09.2019

Arrangør: Norsk Motor Klubb – Orkla
v/Siri S. Skorild, Ustjåren, 7320 Fannrem
Arr.lisens: bhkl 19. 10609
Sted og dato: Arena Wallenberg, 19.09.2019
Forsikring: I henhold til NBF’s pålegg.
Sportskomitè: Leder, Siri Stokke Skorild, tlf 988 10 886 Siri.skorild@getmail.no
Løpstype: Løpet er åpent for BC/RC/SC førere med gyldig lisens for 2019. Førere som kjører med engangslisens får ikke plassering på resultatlisten.
Løpet arrangeres i henhold til ISR/NSR, reglement satt av NMKs hastighetskomite for kvalifiseringsløp. Samt disse tilleggsregler.
Løpsstatus: Klubbløp
Klasser: BC junior, BC senior, BC damer, RC, SC
Påmeldingsfrist: Innen 15.09 på påmeldingsskjema på www.nmkorkla.no.
Startgebyr: Senior, Damer, RC, kr 600,- Junior kr 300,-
Lisenser: Det må forevises gyldig førerlisens, vognlisens, reklamelisens og evt. Ledsagerlisens og evt tollpapir, samt samsvarende gyldig medlemskort for klubb tilknyttet NBF.
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 988 10 886, men må bekreftes skriftlig ihht Generelle bestemmelser Art. 3.8 og 3.10, og Art. 9.13.
Bane: Banelengde er 870/1020 m. Banebredde er 10-15 m.
Asfalt ca 40% Grus ca 60%
Løpsleder: TBA
Lys: TBA
Sekretær: Siri S. Skorild
Resultatsevice: Ronny Wigdahl
Teknisk: Odd Ivar Brattset
Starter:
Sikkerhetssjef: Martin Krokan
Depotsjef: Tore Folvik
Banesjef: Arnt Kjetil Morken
Økonomi: Siri S. Skorild
Miljøansvarlig: Geir Jonny Skorild
Stevnets jury:
Faktadommere: Tyvstart:
Måldommer: TBA
Alternativ: Steinar Skorild
Medisinsk ansvarlig: Event Medics
Tidsplan: Lørdag: 08.00- 09.00 Innsjekk
08.00- 09.15 Teknisk kontroll
09.30 Førermøte
10.00 Start 1. omgang

Premieutdeling: Premieutdeling foretas ved innsjekk så fort de offisielle resultatene foreligger. NB! Tidsskjema kan endres underveis.
Alle deltagere må stille med minimum 1 medhjelper til løpet. Disse meldes inn til Siri Skorild på tlf 988 10 886 senest 15/9
Løpsavvikling: Innledende omganger trekkes av arrangør, og offentliggjøres på tavler etter opprop. Her er også startspor angitt.
Det kjøres 4 innledende omganger a 3 runder. 1. Omgang kjøres som sprint, med tidtaking. Der de 5 beste tidene tildeles 10-7-5-3-1 poeng Gjennomføring i hht. Generelle bestemmelser § 603 pkt 6.2. Alternativspor skal benyttes i hht § 603 pkt 6.2.5. Det er førers ansvar å komme fram til startoppstilling i tide. Alle heat fylles opp til 5 biler. De siste heatene i hver omgang utjevnes. Poengskala : 10, 7, 5, 3, 1

Kvalifisering til finaler gjennomføres etter § 603 pkt.6.2.3. Gjennomføring i hht § 603 pkt 6.2.4. Finaler kjøres med 6 biler a 5 runder. Alternativspor skal benyttes etter § 603 pkt 6.2.5. Vinner av en finale rykker opp til den neste. Antall finaler, opplyses på førerøte.
Tillatte biler: Biler med gyldig lisens for 2019.
Lydbegrensning: I henhold til § 307 B
Førers utrustning: I henhold til § 304. Medbringes på teknisk kontroll
Dekk: I henhold til § 603 pkt. 4.8
Dekkrensking: Etter nedkjøring, før startplate.
Drivstoff: I henhold til § 313.3.2.1
Startmetode: Stående start med lyssignal. Prosedyre: 5 sekunderen vises, grønt lys tennes, starten er gått. Ved feil på lysanlegg, vil det bli benyttet norsk vimpel.
Tyvstart: Ved første tyvstart vil det bli gitt advarsel til hele feltet. Ved andregangs tyvstart, utelukkes føreren som tyvstarter fra feltet. Tyvstarter dømmes av faktadommer start.
Startnummer: Tildeles på innsjekk. Startnummer skal være påført bilen før teknisk kontroll.
Resultatservice: Resultater og juryavgjørelser blir offentliggjort på tavler i depot etter hver omgang, og etter finalene er ferdigkjørt.
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i henhold til NSR § 301 pkt 3. Frikjøp er kr 1000,-
Parc Fermè: Alle biler er underlagt parc ferme ved finalestart
Protester: I henhold til Generelle bestemmelser Art. 13.2 og 13.3
Protestgebyr NOK 1000,-
Depositum Teknisk protest NOK 3000,-
Appeller: I henhold til Generelle bestemmelser Art. 14.2
Appellgebyr NOK 5000,-
Anbud: Det r ikke bud på klubbløpet
Premiering: Alle finalister. Hver klubb premierer sine egne førere
Miljø: Oljeoppsamlere finnes i depot. I tillegg er det søppelstamper plassert rundt om i depotet.
Alle oppfordres til å holde det rent og ryddig på sin plass, og ellers under løpet, og spesielt når plassen forlates etter løpet.
Egen depotplass skal tildekkes med presenning på minimum 4X5 m. Det skal også finnes olje/kjølevann oppsamler på minimum 10 liter. Se § 603 pkt. 4.7
Antidoping: Vi minner om NBF’s avtale med antidoping Norge, og i den forbindelse § 100 i bilsportboken. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell førerkontroll. Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøte. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.

NB! Det er ikke tilgang på strøm i depot.

NMK Orkla ønsker dere velkommen til en dag i motorsportens tegn på Arena Wallenberg.

Adkomst:

Orkla Motorsenter ligger på LøkkenVerk i Meldal kommune.(7 mil sør for Trondheim) Kommer du sørfra på E6, ta av på Berkåk, og følg RV 700 til Løkken Verk. Følg så videre skilting til Bjørnli. (2 km)
Kommer du nordfra på E6, ta av på rundkjøring på Klætt( sør for tr.heim) og følg RV 65 til Svorkmo. Ta deretter av og følg RV 700 mot Løkken Verk. Følg deretter skilting til Bjørnli (2 km)


Nyheter

Klubbløp 2019

Wallenbergløpet

Påmelding åpnet

Tilleggsregler for 22/6-2019

Årsmøte 2019

Klubbløp 2018

Wallenbergløpet 2018

KLUBBLØP

Wallenbergløpet

Årsmøte

Klubbløp 2016

Tour De Motorsport

Årsmøte 2016

Ekstraordinært årsmøte

Klubbløp 2015


Copyright © lawd All rights reserved.