Startsiden 
Welcome to Adobe GoLive 6
NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

ÅRSMØTE
Oppdatert 31. januar 2015 kl. 17:24


INNKALLING/SAKLISTE TIL ÅRSMØTE

NMK Orkla

Idrettsbygget, Løkken Verk

Mandag 2/3-2015 Kl. 1900

SAKSLISTE:

1. Åpning

2. Valg av dirigent og referent

3. Registrering av stemmeberettigete

4. Valg av 2 medlemmer til underskrift av protokoll

5. Årsberetning

6. Regnskap og budsjetter

8. Innkomne forslag

9. Valg.

Forslag til Årsmøtet må være styret i hende innen 22 .02.15.

NMK Orkla


Nyheter

Wallenbergløpet

Påmelding åpnet

Tilleggsregler for 22/6-2019

Årsmøte 2019

Klubbløp 2018

Wallenbergløpet 2018

KLUBBLØP

Wallenbergløpet

Årsmøte

Klubbløp 2016

Tour De Motorsport

Årsmøte 2016

Ekstraordinært årsmøte

Klubbløp 2015

Kvalifiseringsløp 25.07.2015


Copyright © lawd All rights reserved.