Startsiden 
Welcome to Adobe GoLive 6
NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

ÅRSMØTE
Oppdatert 31. januar 2015 kl. 17:24


INNKALLING/SAKLISTE TIL ÅRSMØTE

NMK Orkla

Idrettsbygget, Løkken Verk

Mandag 2/3-2015 Kl. 1900

SAKSLISTE:

1. Åpning

2. Valg av dirigent og referent

3. Registrering av stemmeberettigete

4. Valg av 2 medlemmer til underskrift av protokoll

5. Årsberetning

6. Regnskap og budsjetter

8. Innkomne forslag

9. Valg.

Forslag til Årsmøtet må være styret i hende innen 22 .02.15.

NMK Orkla


Nyheter

Årsmøte 2019

Klubbløp 2018

Wallenbergløpet 2018

KLUBBLØP

Wallenbergløpet

Årsmøte

Klubbløp 2016

Tour De Motorsport

Årsmøte 2016

Ekstraordinært årsmøte

Klubbløp 2015

Kvalifiseringsløp 25.07.2015

Påmelding Wallenbergløpet

ÅRSMØTE UTSATT

ÅRSMØTE


Copyright © lawd All rights reserved.